معلومات سیستم

نرم افزار تحت وب امتحان آنلاین

سافت ویر ساخته شده برای دانشگاهای خصوصی ، دولتی ، مکاتب و کورس ها قابل استفاده است. این سیستم با داشتن محیط کاملا ساده در بخش ادمین، استاد و شاگرد این قابلیت را دارد که یک دانشگاه بتواند امتحانات خود را به شکل آنلاین برگزار نماید، البته تمامی رشته ها یا مضامین و استاتید توسط ادمین تعریف شده و اساتید میتوانند در بخش خودشان سوالات چند جوابه خود را درج و میزان نمره و زمان را درج نمایند تا بعد از سپری شدن امتحان توسط شاگردان سیستم به صورت درست نمرات و میزان سطح دانش آموز را ارایه نماید.

نوع بسته ها

حق اشتراک و هزینه هاست ماهانه

بسته رایگان

$0 / هرماه
  {ادمین}
 • تعریف رشته ها یا مظامین
 • ثبت استاد و رشته مورد نظر
 • تعین میزان دسترسی به سیستم
 • قفل حساب استاد یا شاگرد
 • مدیریت اطلاعات درج شده و امتحانات گرفته شده
 • {استاد}
 • درج سوال های چند جوابه
 • تعین جواب درست و نمره
 • گزارشات مربوط به امتحان
 • {شاگرد}
 • ثبت نام
 • ورود به صنف تعین شده
 • انتخاب مضمون مورد نظر برای امتحان دادن
 • بسته رایگان ندارد

بسته نقره ای

$0 / 0$ هرماه
  {ادمین}
 • تعریف رشته ها یا مظامین
 • ثبت استاد و رشته مورد نظر
 • تعیین میزان دسترسی به سیستم
 • قفل حساب استاد یا شاگرد
 • مدیریت اطلاعات درج شده و امتحانات گرفته شده
 • {استاد}
 • درج سوال های چند جوابه
 • تعین جواب درست و نمره
 • گزارشات مربوط به امتحان
 • {شاگرد}
 • ثبت نام
 • ورود به صنف تعین شده
 • انتخاب مضمون مورد نظر برای امتحان دادن
 • بسته نقره ای ندارد

بسته طلایی

$0 / 0$ هرماه
  {ادمین}
 • تعریف رشته ها یا مظامین
 • ثبت استاد و رشته مورد نظر
 • تعیین میزان دسترسی به سیستم
 • قفل حساب استاد یا شاگرد
 • مدیریت اطلاعات درج شده و امتحانات گرفته شده
 • {استاد}
 • درج سوال های چند جوابه
 • تعین جواب درست و نمره
 • گزارشات مربوط به امتحان
 • {شاگرد}
 • ثبت نام
 • ورود به صنف تعین شده
 • انتخاب مضمون مورد نظر برای امتحان دادن
 • بسته طلایی ندارد
مناسب

بسته پریمیوم

$990 / 20$ هرماه
  {ادمین}
 • تعریف رشته ها یا مظامین
 • ثبت استاد و رشته مورد نظر
 • تعیین میزان دسترسی به سیستم
 • قفل حساب استاد یا شاگرد
 • مدیریت اطلاعات درج شده و امتحانات گرفته شده
 • {استاد}
 • درج سوال های چند جوابه
 • تعین جواب درست و نمره
 • گزارشات مربوط به امتحان
 • {شاگرد}
 • ثبت نام
 • ورود به صنف تعین شده
 • انتخاب مضمون مورد نظر برای امتحان دادن
 • گزارش از میزان نمرات و میزان سطح دانش
درخواست خرید