معلومات سیستم

 • نوع پروژه :تحت وب
 • درخواست دهنده :صرافان هرات
 • تاریخ پروژه :1401/06/01
 • آدرس از نمونه پروژه: www.demo.reversetechs.com

سیستم حسابداری صرافی

بدون شک امروزه سیستم های مختلفی برای حسابداری در بخش صرافی وجود دارد که توسط شرکت های مختلف ساخته شده است، ولی اینکه یک سیستم یکپارچه وکامل که بتواند تمامی موارد صرافی را به صورت کاملا معیاری داشته باشد موجود نبوده به همین دلیل اعضای تیم ما .با درخواست چند صرافی دست به ساخت و ایجاد این سیستم منظم نموده ما در این سیستم از میکانیزم های مختلفی برای ایجاد سهولت به مشتری و صرافی استفاده نموده ایم، به گونه که تمام حسابات ثبت شده به مشتری توسط ربات ها اعلان شده و در صورت ثبت یک تراکنش مشتری برای رفع آن به صرافی به تماس خواهد شد، همچنان مشتری همیشه میتواند به صورت خیلی ساده بیلانس خود را به وسیله ربات تلگرامی از سیستم دریافت نماید، همچنان شما میتوانید پول میده مشتری را به صورت جداگانه در سیستم ثبت نمایید.

نوع بسته ها

حق اشتراک و هزینه هاست ماهانه

بسته رایگان

$0 / هرماه
 • رسید وبرد
 • خرید و فروش ارز
 • تبدیل ارز درحساب
 • مدیرت حواله جات
 • ثبت پول میده در واحد افغانی
 • ایجاد نوت وتنظیم هشدار برای پارچه ها
 • مشاهده مفاد یا ضرر روزانه
 • مشاهده بیلانس مفاد
 • اخذ گزارشات مختلف
 • تعیین میزان قرضه
 • یک ادمین و دو کاربر
 • دو ربات
 • دسترسی مشتری به کشیدن بلانس
 • نخسه رایگان ندارد
درخواست خرید
مناسب

بسته نقره ای

$650 / 10$ هرماه
 • رسید وبرد
 • خرید و فروش ارز
 • تبدیل ارز درحساب
 • مدیرت حواله جات
 • ثبت پول میده در واحد افغانی
 • ایجاد نوت وتنظیم هشدار برای پارچه ها
 • مشاهده مفاد یا ضرر روزانه
 • مشاهده بیلانس مفاد
 • اخذ گزارشات مختلف
 • تعیین میزان قرضه
 • یک ادمین و یک کاربر
 • یک ربات اعلان کننده
 • دسترسی مشتری به کشیدن بلانس
 • دوشعبه
درخواست خرید

بسته طلایی

$900 / 15$ هرماه
 • رسید وبرد
 • خرید و فروش ارز
 • تبدیل ارز درحساب
 • مدیرت حواله جات
 • ثبت پول میده در واحد افغانی
 • ایجاد نوت وتنظیم هشدار برای پارچه ها
 • مشاهده مفاد یا ضرر روزانه
 • مشاهده بیلانس مفاد
 • اخذ گزارشات مختلف
 • تعیین میزان قرضه
 • یک ادمین و دو کاربر
 • یک ربات اعلان کننده
 • دسترسی مشتری به کشیدن بلانس
 • دوشعبه
درخواست خرید

بسته پریمیوم

$1150 / 20$ هرماه
 • رسید وبرد
 • خرید و فروش ارز
 • تبدیل ارز درحساب
 • مدیرت حواله جات
 • ثبت پول میده در واحد افغانی
 • ایجاد نوت وتنظیم هشدار برای پارچه ها
 • مشاهده مفاد یا ضرر روزانه
 • مشاهده بیلانس مفاد
 • اخذ گزارشات مختلف
 • تعیین میزان قرضه
 • دو ربات
 • دسترسی مشتری به کشیدن بلانس
 • یک ادمین و سه کاربر
 • دوشعبه
درخواست خرید